Zasady korzystania z Biblioteki w czasie pandemii

W Bibliotece może przebywać tylko 2 Czytelników.

Pozostałe osoby czekają na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej 2-metrowej odległości.

Czytelnicy zobowiązani są do noszenia maseczek i dezynfekowania  dłoni przy wejściu.

Preferowane jest zamawianie książek zdalnie oraz zdalny zapis do Biblioteki.

Wszelkie należności wobec Biblioteki prosimy wpłacać wyłącznie na konto: 37 1020 4027 0000 1702 1520 9991

Obsługa Czytelników odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.