16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć (25. listopada - 10. grudnia 2021 r.)

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć. Plakat

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Na czas Kampanii wybrano dni pomiędzy 25 listopada, kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia, kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. W ten sposób chciano podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Zasoby edukacyjne związane z Akcją

Przemoc wobec kobiet