Maria Montessori - 150 rocznica urodzin

Plakat promujący książki o metodzie Montessori

W związku z przypadającą 31 sierpnia br. 150 rocznicą Jej urodzin polecamy kolekcję tematyczną Maria Montessori.

Maria Montessori stworzyła system wychowawczy dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, który daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego oraz wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

Stworzona przez nią pedagogika jest oparta na dokładnej obserwacji dzieci oraz zindywidualizowanym podejściu do każdego z nich. Dziecko przechodzi z jednego etapu samodzielności do kolejnego wyższego dzięki swojej własnej aktywności i wysiłkowi własnej woli, co kształtuje wewnętrzny rozwój młodego człowieka.