Skan na życzenie

Skan obraz

Czytelnicy Biblioteki mogą skorzystać z usługi - skan materiałów w celach edukacyjnych (artykułów z czasopism, artykułów z prac zbiorowych, rozdziałów lub fragmentów książek).

Wykonamy skany materiałów do 10 stron. Zamówienie należy wysłać na adres: biblioteka@sroda.pbp.poznan.pl