Spotkanie

Spotkanie

13 stycznia br. w Bibliotece odbyło się spotkanie ze specjalistami z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu, w którym wzięli udział nauczyciele, pedagodzy oraz rodzice zainteresowani tematem wychowania i nauczania dzieci niesłyszących i niedosłyszących.

Spotkanie zostało przeprowadzone przez praktyków, mających do czynienia na co dzień w pracy z dziećmi i młodzieżą z wadami słuchu. Tatiana Hylla, Marzena Skoczyńska oraz Bogusław Pudełko dzielili się informacjami i spostrzeżeniami dotyczącymi wychowania, nauczania i wsparcia edukacyjnego dzieci słyszących inaczej. W związku z licznymi pytaniami uczestników spotkania wiele uwagi poświęcono również aspektom ich rozwoju psychospołecznego, integracji społecznej oraz formom pomocy w zakresie funkcjonowania dzieci w środowisku szkolnym i przedszkolnym.