Oferta biblioteki

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Środzie Wlkp. służy głównie nauczycielom i studentom zdobywającym wykształcenie pedagogiczne, studentom innych kierunków kształcenia oraz innym osobom zainteresowanym poszerzeniem swojej wiedzy.

Biblioteka wspiera czytelników w kształceniu i doskonaleniu zawodowym udostępniając literaturę z pedagogiki, psychologii, socjologii i dziedzin pokrewnych oraz czasopisma i zbiory specjalne o tematyce edukacyjnej

Biblioteka oferuje również:

  • całodobowy dostęp do elektronicznej bazy księgozbioru biblioteki
  • zamawianie i rezerwację książek drogą internetową
  • pomoc w korzystaniu z  katalogu bibliotecznego oraz w wyszukiwaniu materiałów na dany temat
  • dostęp do Internetu w pracowni multimedialnej w celach edukacyjnych
  • możliwość korzystania z informacji o nowościach i zestawień bibliograficznych dostępnych na stronie internetowej biblioteki
  • przygotowanie materiałów na konferencje, narady, szkolenia i wystawy
  • organizowanie zespołów samokształceniowych dla nauczycieli bibliotekarzy
  • prowadzenie lekcji bibliotecznych
  • miłą i fachową obsługę