Zasady korzystania z Biblioteki w trakcie epidemii COVID-19

W Bibliotece może przebywać tylko 1 Czytelnik.

Pozostałe osoby czekają na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej 2-metrowej odległości.

Czytelnicy zobowiązani są do noszenia maseczek i dezynfekowania  dłoni przy wejściu.

Preferowane jest zamawianie książek zdalnie oraz zdalny zapis do Biblioteki.

Wszelkie należności wobec Biblioteki prosimy wpłacać wyłącznie na konto: 37 1020 4027 0000 1702 1520 9991

Obsługa Czytelników odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

 

Dzień Bezpiecznego Internetu (9 luty)

9 lutego 2021 roku jest obchodzony Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem "Razem dla lepszego Internetu".

Celem tego wydarzenia, organizowanego przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa związane z niekontrolowanym korzystaniem z Internetu przez dzieci i młodzież oraz propagowanie działań na rzecz ich bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych.

Dzień Pozytywnego Myślenia

Dzień Pozytywnego Myślenia jest obchodzony 2 lutego. Pomysłodawczynią tego święta jest amerykańska psycholog Kirsten Harrell, zajmująca się badaniem wpływu optymistycznego nastawienia na zdrowie i proces leczenia. Badania naukowców potwierdzają, że optymiści są od 5% do 10% mniej narażeni na choroby serca, nowotwory czy depresję. Pozytywne myślenie wpływa na człowieka korzystnie i wzmacnia naszą odporność. Usposobienie wobec rzeczywistości jest w dużej mierze rzeczą wyuczoną - często nieświadomie.