II Edycja Konkursu dla Nauczycieli „Polecam książkę z biblioteki pedagogicznej”

Plakat

 

Zapraszamy naszych czytelników - nauczycieli do wzięcia udziału w konkursie na recenzję polecającą książkę ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu lub jej Filii.

Konkurs jest adresowany do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz placówek oświatowo-wychowawczych, a także nauczycieli akademickich.

Zadanie do wykonania: napisanie recenzji polecającej książkę lub artykuł, które pomogły rozwiązać problem wychowawczy lub edukacyjny zaistniały w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Termin składania prac: 30 kwietnia 2022 roku

Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu.

Regulamin konkursu

Załącznik do Regulaminu - Karta zgłoszeniowa