Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej (21 maja 2023)

Światowy  Dzień  Różnorodności  Kulturowej

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej obchodzony corocznie 21 maja, został ustanowiony rezolucją przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w grudniu 2002 roku w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej. Rezolucja odnosi się do zasady „tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju”.

Celem obchodów jest promocja kultury, różnorodności kulturowej oraz dziedzictwa kulturowego.

Polecamy literaturę dostępną w naszych zbiorach na temat różnorodności i odmienności kulturowej.

Konwencja w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego.

Powszechna Deklaracja o Różnorodności Kulturowej Polskiego Komitetu ds. UNESCO