Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii (26 czerwca 2023)

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

26 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1987 roku. 

Obchody tego wydarzenia mają na celu zwrócenie uwagi na problem używania narkotyków. Z punktu widzenia zdrowia publicznego, ta problematyka stanowi duże zagrożenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę dynamikę zmian na „scenie narkotykowej” związaną z szybkim tempem pojawiania się niebezpiecznych substancji psychoaktywnych powodujących ostre zatrucia dzieci i młodzieży, uzależnienia, a nawet zgony.

Dzień ten jest też okazją do pokazania osobom uzależnionym, że przy wsparciu ze strony bliskich i specjalistów możliwy jest powrót do życia bez narkotyków.

Zobacz literaturę dostępną w naszym katalogu:

Narkomania

Narkotyki