Konkurs "Polecam książkę z Biblioteki Pedagogicznej"

Konkurs "Polecam książkę  Biblioteki Pedagogicznej"

Zapraszamy czytelników - nauczycieli do wzięcia udziału w konkursie na recenzję polecającą książkę lub artykuł ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu oraz jej Filii.

Szczegóły konkursu:

  • konkurs adresowany jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz placówek oświatowo-wychowawczych, a także nauczycieli akademickich
  • zadaniem do wykonania jest napisanie recenzji polecającej książkę, która pomogła rozwiązać problem wychowawczy lub edukacyjny
  • Autorzy najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody
  • termin składania prac upływa 10 listopada 2023 r.

  • nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu.

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu "Polecam książkę z biblioteki pedagogicznej"

Załącznik nr 1 - Karta uczestnika