82. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

27 września to data szczególna w historii Polski. 82 lata temu w Warszawie podjęto decyzję o powołaniu Służby Zwycięstwu Polski - organizacji, która stała się fundamentem polskiego Państwa Podziemnego. Później przekształcono ją w Związek Walki Zbrojnej i na końcu w Armię Krajową.  Był to fenomenem w dziejach okupowanej Europy. Stworzone zostały struktury administracji, które w konspiracji działały nieprzerwanie do 1945 roku.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

Konkurs poetycki "O Złoty Kałamarz"

Biblioteka Publiczna w Środzie Wlkp. i Filia Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wlkp. zapraszają do udziału w konkursie poetyckim "O Złoty Kałamarz 2021".

Cele konkursu:

- upowszechnienie piękna języka polskiego,

 - rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką i rozwijanie wyobraźni,

 - stworzenie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów szerszemu gronu,

Tematyka konkursu:

Utwory poetyckie o tematyce dowolnej

Adresaci konkursu: