Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii (26 czerwca 2023)

26 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1987 roku. 

Obchody tego wydarzenia mają na celu zwrócenie uwagi na problem używania narkotyków. Z punktu widzenia zdrowia publicznego, ta problematyka stanowi duże zagrożenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę dynamikę zmian na „scenie narkotykowej” związaną z szybkim tempem pojawiania się niebezpiecznych substancji psychoaktywnych powodujących ostre zatrucia dzieci i młodzieży, uzależnienia, a nawet zgony.

XXII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (1-7 czerwca 2023)

W dniach 1-7 czerwca 2023 r. obchodzimy XXII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Książka jest jak ogród”. Hasło to zostało zainspirowane chińskim przysłowiem: „Książka jest jak ogród, który można włożyć do kieszeni”. 

Jest to akcja, która od ponad dwóch dekad jednoczy osoby i instytucje zaangażowane w promocję czytania dzieciom - placówki oświatowe,  biblioteczne, kulturalne i wychowawcze w całym kraju.

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej (21 maja 2023)

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej obchodzony corocznie 21 maja, został ustanowiony rezolucją przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w grudniu 2002 roku w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej. Rezolucja odnosi się do zasady „tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju”.

Celem obchodów jest promocja kultury, różnorodności kulturowej oraz dziedzictwa kulturowego.